Groningsch-Drentsche Spoorweg-Maatschappij

ntk
Plaats: Zwolle
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 4x250 Gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja