Maatschappij tot Exploitatie van Handels-Industrie- en Bouwterreinen "Hoek van Holland"

Prijs:18.00EUR
Plaats: Wassenaar
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja