Francis Peek Rubber Uitvoer Maatschappij

Prijs:35.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1926
Soort: Certificaat
Coupure: 1200 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja