Maatschappij tot Exploitatie van Van Blaaderen's Drijvende Scheepsbrandkasten

Prijs:22.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1916
Soort: Oprichtersaandeel
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja