Westlandsche Stoom-Tramweg-Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: Loosduinen
Jaar: 1900
Soort: Aandeel
Coupure: 700 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja