Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: Loosduinen
Jaar: 1916
Soort: Cum Pref Aand.
Coupure: 700 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja