Nederlandsch - Indische Spoorweg Maatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee