Nederlandsche Huistelefoon Maatschappij

Prijs:22.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja