Algemeene Maatschappij voor Grondcrediet

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1931
Soort: Receptis
Coupure: 10.000 frs
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee