De Twentsche Handelsmaatschappij voorheen de Rooij & Co

Prijs:18.00EUR
Plaats: Soerabaia
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja