Nederlandsch-Indische Scheepsbouw- en Kustvaart Maatschappij

Prijs:35.00EUR
Plaats: Soerabaia
Jaar: 1913
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja