De Zuid-Hollandsche Bloembollenkweekerij- en Exportmaatschappij

Prijs:35.00EUR
Plaats: Oegstgeest
Jaar: 1910
Soort: Pref. Aandeel
Coupure: 200 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja