De Rijnsteenhandel

Prijs:38.00EUR
Plaats: Woerden
Jaar: 1915
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja