Nederlandsche Kabelfabrieken

Prijs:28.00EUR
Plaats: Delft
Jaar: 1958
Soort: Aandeel
Coupure: 10000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee