Constructie Atelier der Vorstenlanden

Prijs:8.00EUR
Plaats: Djokakarta
Jaar: 1909
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja