Philips Gloeilampenfabrieken

Prijs:75.00EUR
Plaats: Eindhoven
Jaar: 1932
Soort: Onder-Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja