Trust- & Safe Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1899
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee