Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij

Prijs:5.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1935
Soort: Aandeel - Serie A
Coupure: 400 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja