Landbouw Maatschappij Moelia, gevestigd te Tjiandjoer

Prijs:6.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1912
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja