Noordbrabantsche Bank

Prijs:28.00EUR
Plaats: 's-Bosch
Jaar: 1899
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja