Verenigde Industrie- en Handelsmaatschappij "Vihamij"

Prijs:18.00EUR
Plaats: Arnhem
Jaar: 1965
Soort:

Obligatie

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium