Verenigde Industrie- en Handelsmaatschappij "Vihamij"

Prijs:18.00EUR
Plaats: Arnhem
Jaar: 1967
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium