Haarlemsche Hulpbank

Prijs:4.00EUR
Plaats: Haarlem
Jaar: 1898
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee