Oving -Diepenveen - Struycken N.V.

Prijs:18.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1972
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium