Koninklijke Borsumij Wehry N.V.

Prijs:25.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1993
Soort: Obligatie
Coupure: 10x1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee

Bijzonderheden: specium