Holland Amerika Lijn. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomboot Maatschappij

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1922
Soort:

Obligatie

Coupure: 500 Gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja