Hollandsche Draad- en Kabelfabriek Draka

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1959
Soort: Winstd. Pers.Obl.
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee