Plantage Stolkerts, Vlijt en Buyslust.

Prijs:150.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1777
Soort: 5% Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF+

Coupons:

ja

Bijzonderheden:  Onderaan iets gevlekt. Twee bladen. Met coupons

42cm x 27cm.