Zuider Stoomtramweg-Maatschappij

Prijs:16.00EUR

Plaats: Breda
Jaar: 1880
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F+
Coupons: nee