Nederlandsch - Indische Exploratie Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1896
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: nee