Woningbouw

Prijs:70.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1921
Soort: Opr. Andeel
Coupure:
Kwalieit: VF+
Coupons: ja