Eerste Nederlandsch - Indische Triplex Kistenfabriek

Prijs:18.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1918
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja