Credietfonds in de door den Watersnood in hun bedrijf bedreigde handelaren etc

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Middelburg

Jaar: 1906
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee