Extract uit het Grootboek der Nationale Uitgestelde Schuld

Prijs:90.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1837
Soort: In-Overschrijvingen
Coupure:
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee