Heemraden en Opperdykgraaf Waterschap Schouwen

Prijs:120.00EUR
Plaats:

Zierikzee

Jaar: 1778
Soort: Schuldbekentenis
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee