Zeeuwsche Maatschappij voor Meekrapbereiding

Prijs:125.00EUR
Plaats:

Wilhelminadorp

Jaar: 1852
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja