Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Middelburg

Jaar: 1911
Soort: Pandbrief
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee