Aardenburgsche Fabriek tot bewerking van Vlas

Prijs:45.00EUR
Plaats:

Aardenburg

Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja