Geneeskruidtuin Walcheren

ntk
Plaats:

Middelburg

Jaar: 1917
Soort: Oprichters Aandeel
Coupure:
Kwalieit: VF+
Coupons: ja