Escomptobank N.V.

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Djakarta

Jaar: 1950
Soort: Aandeel- Serie A
Coupure: 450 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja