Nederlandsche Auto Car onderneming. NACO

Prijs:60.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1930
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja