Geldleening ten laste der Gemeente Zutphen

Prijs:6.00EUR
Plaats: Zutphen
Jaar: 1938
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons: nee