Cultuur Maatschappij "GAZI"

Prijs:20.00EUR
Plaats: Enschede
Jaar: 1929
Soort: Obligatieleening
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee