Alberdingk's Oliefabrieken voorheen F. Alberdingk & Zonen

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1924
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specium