Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1929
Soort: Winstbewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specium