Exploitatie maatschappij van Bouwterreinen, gevestigd te Amsterdam

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1883
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: nee