Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Twenthe Vooruit"

Prijs:20.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1928
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: ja