Landbouw Maatschappij "Moeara Laboe"

Prijs:16.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1926
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: nee