Algemeene Nederlandsch-Indische Thee-Cultuur Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1911
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF-

Coupons:

ja