Hypothecaire Credietbank

Prijs:35.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1914

Soort: Schuldbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja